För oss på H.J:s Städ & Fönsterputs är det viktigt att de personuppgifter som ni anförtror oss hanteras med varsamhet och i enlighet med de krav den nya lagstiftningen ställer.

H.J:s Städ och Fönsterputs följer GDPR och ni har några frågor är ni välkomna att höra av er till oss. Personuppgiftsansvarig organisation;
Henrik Johansson Städ & Fönsterputs AB
Södra Allén 15 59137 Motala
Tel 070 265 66 35


Vi på H.J:s Städ Fönsterputs AB kan komm att spara information om er som kund innefattande: 

  • Företagsnamn
  • Namn på kontaktpersoner
  • Post-, besöks- samt leveransadresser
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Organisationsnummer/personnummer
  • Kreditinformation

De uppgifter som beskrivs ovan som, enskilt eller gemensamt, kan identifiera dig som person betraktas som personuppgifter och behandlingen av dessa omfattas av GDPR.
Uppgifterna inhämtas framförallt från er som registrerad kund själv genom samtycke för att för att vi ska kunna fullgöra avtal och förpliktelser gentemot er som kund i form av leverans, garantiåtagande eller genom prisavtal eller offert. Inga andra uppgifter än de som behövs för att fullfölja vårt åtagande sparas.

Vi på H.J:s Städ & Fönsterputs AB garanterar att personuppgifterna inte lämnas ut till någon utanför vår organisation, annat än till personuppgiftsbiträden som hanterar vår drift och datasäkerhet.

Personuppgifter kopplade till företag raderas när kunden så önskar.

Ni har när som helst rätt att begära rättelse, radering, blockering/begränsning, registerutdrag samt förflyttning av uppgifter eller återkalla samtycke.